Dagens budskap – Kreativitet

No Comments


Kreativitet. Hur tillåter du din kreativa kraften flöda igenom dig och vidare till andra? Själen har en enorm kraft inom sig att skapa, medskapa och förändra genom den fysiska kroppen du bär.
När du använder denna kreativa kraften på ett sätt som inte är förenad med själen så bryter du energiflödet du har inom dig, vilket skapar istället trötthet, frustration, ilska, känsla av att inte vara tillräcklig, ofullständighet, oförmåga att förverkliga drömmar och leva det liv som du har valt här på planet jorden.
Källans kraft, energin som flödar igenom dig, är intelligent och leder dig framåt så din mänskliga kroppen kan tolka genom din hjärna, ditt nervsystem och dina celler, för att förverkliga den själsliga drömmen… De erfarenheter du som själ ville uppleva under ditt liv här och nu.
Ett återkommande problem jag träffar på med mina patienter och klienter när jag vägleder handlar om just hur man använder sin kreativ energi mot själens riktning. Där blir det istället blockeringar i de eteriska kroppar och dessa ofta kan ses som fysiska problem också på sikt. Detta har du förmodligen erfarit i ditt liv här på jorden, såsom jag med. Det är en del av processen att bli hel, läkt, ett med den universella kraften som flödar igenom dig.
Medvetenhet tar dig till högre resor dit du upptäcker hur du kan använda din kreativa kraften och manifestera det du vill ha i ditt liv snabbare och starkare. Det kommer med förståelsen att du själv är skapare och att du sammansmälter mer och mer med det universella medvetande. För mig har denna resan handlat om att upptäcka nya dimensioner som redan fanns inom mig själv, där jag inte var medveten om att jag kunde göra bara genom tankenskraft och nå andras medvetande på en högre plan. Detta har berikat mitt liv enormt.
Den vägen du har valt i detta liv att få din kreativitet att flöda beror på de energier du håller på att lära sig handskas med som egen alchemist. Jag använder mig av numerologi och astrologi för att tolka, och förstå vissa budskap förutom mitt mediala sinnet. Så jag delar med dig här hur du kan räkna ut den energin du använder i detta liv genom din kropp och vad du kan dra av för förståelse om hur du bäst flödar igenom livet. Enkla kunskaper som kan ta dig till högre världar, då du kan bli medveten om på vilket sätt du kan manifestera det du vill utav livet; och det du behöver balansera…

Räkna fram den vägen din livsenergi går igenom i detta liv

Denna beräkning och tolkning har jag fått till mig själv, Gabi Gal. Så detta är min tolkning. Du får tolka som du vill.

I numerologi har vi livsvägar. Du kan räkna fram din livsväg enkelt genom att plusa ihop ditt födelsedatum. Exempel, tar mitt eget här: 1987-06-15 (1+9+8+7+0+6+1+5). Siffra 9 räknar jag bort. Den har inget värde när man räknar ihop. Min beräkning blir:

1+9+8+7= 25 = 2+5 = 7

0+6= 6

1+5= 6

–> 7+6+6 = 19 = 1+9 = 1

Alltså jag har ETT som livsväg.

Man kan även se mycket mer här om du förstå vad alla nummeriska vibrationer innebär… Så jag har fler “läkarnummer” i min nummerologisk karta, vilket gör att jag förstå varför jag håller på med att förmedla högre kunskap genom att dela av mig (6) med andra, och transformera/heala saker (1+5).

Med denna kunskap tar du dig vidare här att implementera tanken om LIVSVÄG som du nu har om dig själv i den tolkning av Kabbalahs uppbyggnad av världen. Kabbalah lär dig förstå världen nummeriskt, genom siffror, vilket är enkelt för mig att förstå och skapa ett eget referenssystem för att tolka universum utifrån ett högre perspektiv. Det finns fler tolkningar av människans siffror men jag delar en jag tycker är enklast att förstå här:

Super-conscious (över-medvetande)Keter – “Crown”
Conscious intellect (medveten intellekt)Chokhmah – “Wisdom”3 Binah – “Understanding”
Conscious emotions (medvetna känslor)(Primary emotions:)4 Chesed – “Kindness” 
Gevurah – “Discipline” 
Tiferet – “Beauty” 
(Secondary emotions:) 
Netzach – “Victory” 
Hod – “Splendour” 
Yesod – “Foundation” 
(Vessel to bring action:) 
10 Malkuth – “Kingship”

Titta nu på siffran som du får ut av din livsväg och se vad du håller på att lära dig i detta liv. Här kan du se hur du kanaliserar din kreativ kraft bäst och enklast, så att du skapar flöde i ditt liv. Det är genom dessa lärdomar som du kan ta dig till högre planer.

I mitt fall har jag 1. I princip så är det kreativitets väg mot den högsta skaparen jag har valt i detta liv, eftersom jag har övat i många många liv här på jorden alla dessa andra vägar. Ändå lär jag mig öva och utveckla alla dessa siffror på en högre plan mer eller mindre. Men med ettan har livet “tvingat” mig att påbörja nya saker hela tiden som laddas ner uppifrån. Men då jag har 6 som ni ser, och även 1+5 så lär jag mig ha disciplin att uppnå mina mål, förverkliga drömmar och hjälpa människor. Jag har behövt ha tillit och fortsätta på samma spår som jag vägleds även om jag inte ser något resultat och fortsätta tills jag plötsligt se en fysisk förändring. Det är alltså vägen mot läkning, helandet, helheten, upplysning, materialisering.

Titta på kartan nedan för att få en översikt om alla dessa siffror… från 1 (Keter =crown) uppifrån, 2 (Binah =förståelse), 3 (Chochmah = visdom), 4 (Chesed = kindness), 5 (gevurah =disciplin), 6 (Tiferet = harmoni, skönhet), 7 (Netzach = framgång), 8 (Hod = ärlighet, att släppa taget till något högre, överflöd), 9 (Yesod = grund, att förverkliga i det materiella, koherent kunskap), 10 (Malchnut = slutprodukten, resultatet från skapelse som syns i det materiella).

Alla vägar går mot 10. Men som jag tolkar detta förmedlar man sin egen energi via specifika parametrar vi redan har från födelsen. Titta på ditt eget liv och se dina svårigheter, det du har fått lära dig, det du håller på att lära dig, hur du hittar balans. Jag hittar balans genom att låta min kreativitet flöda fritt (1), oförhindrat genom hjärtat (6). Gör jag inte det blir det problem för mig själv och min egen energi. Därför har jag lärt mig att utveckla disciplin i att titta på mig själv och hur jag använder min energi så jag är medveten vad jag håller på med. Riktar jag fel får jag stora skador på andra och mig själv eftersom jag födds med mycket energi. I detta liv har jag lärt mig att vara extra snäll mot mig själv och göra det jag vill och känner ovillkorligt annars blir det automatiskt negativa konsekvenser för mig och andra, eftersom jag strålar väldigt högt i min frekvens. Jag har även nummer 11 i hjärtat i min nummerologisk karta. Jag förstår att jag är väldigt känslig, psychic och (11 = 1+1 = 2) förstår underliggande saker väldigt fort.

Under livets gång blir det uppvaknande till urgamla och tidigare kunskaper vi har haft under fler livstider och man kastas i olika situationer där olika energier kommer till ytan och man inser att man kan hit och dit, och skapar då förståelse (nr 2) för det som sker. Du kan se kartan ovan också som en process i kunskapsvärvandet och visdom under livet. Alltså varje sak du gör och vad det leder. Vägen mot förståelse (2) är “kunskap” (Daat) . Och kunskap leder även till visdom. Kunskapen blir då att du erfar olika situationer, få till information till ditt medvetande och vaknar till vibrationer du redan har inom dig.

Hoppas ni har fått nya fröar här.

Kärleksfullt,

Gabi Gal

Kontakta mig om du vill boka vägledning här.

KRAM

Previous Post
Rebirth – pånyttfödelse
Next Post
Gårdagens budskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Translate »