Dr. Gabi kan hjälpa dig på olika sätt:

  1. Utveckling av intuition: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att utveckla och lita på sin intuition. Detta innebär att utforska tekniker och metoder för att stämma in på sin inre röst och fatta beslut baserat på sin intuition.
  2. Självinsikt: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att koppla upp sig med sin djupare essens och få en bättre förståelse för sina värderingar, passioner och livsuppgift. Detta gör det möjligt för dem att fatta beslut som är i linje med vem de verkligen är.
  3. Balans mellan kropp, sinne och själ: Intuitiv coaching erkänner vikten av att balansera de fysiska, mentala och spirituella aspekterna hos en person. Klienter uppmuntras att lyssna på och hedra sina behov på varje nivå, vilket främjar helhetshälsa.
  4. Kreativitet och personligt uttryck: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att koppla upp sig med sin kreativitet och personliga uttryck. Detta kan innebära att utforska olika konstformer som måleri, skrivande, dans, musik med mera, som ett sätt att autentiskt uttrycka sig själva.
  5. Integration av tanke-kropp-känsla: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att känna igen och integrera signaler och budskap som deras kroppar och känslor skickar till dem. Detta innebär att lära sig att lyssna på och svara på kroppens och känslornas behov, vilket främjar en större balans och välbefinnande.
  6. Intuitivt beslutsfattande: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att utveckla beslutsfattande färdigheter baserade på intuition. Detta innebär att lära sig att lita på sin intuition och använda interna signaler och insikter för att fatta beslut som är sanna för dem.
  7. Utveckling av självförtroende: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att utveckla självförtroende i sig själva och sin intuition. Detta innebär att utforska och övervinna hinder och begränsande övertygelser som kan hindra dem från att lita på sin inre röst.
  8. Odling av närvaro och nuet: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att odla närvaro och leva i nuet. Detta innebär att öva på mindfulness och medvetenhet om nuvarande ögonblick, vilket gör det möjligt för klienter att stämma in på sin intuition och göra det mesta av varje ögonblick.
  9. Utveckling av autentiska relationer: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att utveckla autentiska och meningsfulla relationer. Detta innebär att lära sig att lyssna på och lita på sin intuition när man har kontakt med andra, vilket gör det möjligt för dem att etablera djupare och äkta kopplingar.
  10. Förverkligande av drömmar och mål: Intuitiv coaching kan hjälpa klienter att förverkliga sina drömmar och mål genom att vara i linje med sin intuition och vidta åtgärder som är i linje med deras sanna essens. Detta innebär att utforska och övervinna interna och externa hinder som kan hindra dem från att uppnå det de önskar.

Anslut dig till kliniken eller lär dig genom utbildningen online EMC2 (energi mästerskaps kurs)

Gabi’s arbete handlar om

intuitivcoaching

självinsikt

balans

kroppsinnesjäl

kreativitet

personligtuttryck

integration

beslutsfattande

självförtroende

närvaro

nuet

relationer

autentiska

drömmar

mål

utveckling

intuition

coaching

självutveckling

livsuppgift

välbefinnande

hälsa

inreöst

värderingar

passion

helhet

kreativuttryck

tankekroppkänsla

hinderövervinning

autentiskakopplingar