You are the creator

No Comments
Hypnosis and hypnotherapy

Jag är skaparen av min egen verklighet. Min verklighet förändras i och med mina tankar, känslor, handlingar förändras. Då kommer nya människor, händelser, situationer jag fokuserar min uppmärksamhet på.
Det jag fokuserar min uppmärksamhet på blir större i mitt liv. Jag kan välja att slösa min energi. Men jag kan också välja att fokusera på konstruktiva saker, som leder till större glädje och fullkomlighet för mig, för min omgivning och jorden i stort.
Jag kan välja att ge bort min makt till andra genom att skilja på andra. Men jag kan också inse att makten alltid finns inom mig att tänka annorlunda. Att rikta uppmärksamheten inåt och se egentligen vad jag skapar. Skapar jag illusioner och lögn genom att rikta uppmärksamheten utåt och tro på att andra har makt över mig och händelser, situationer, människor kan skada mig? Då börjar jag förstå att det handlar alltid om mig. Hur jag förhåller mig till omvärlden och vilken typ av medvetande jag riktar utåt.
Universum är holografisk, dvs man skapar energibubblar utåt med tankar och de hittar en motsvarande frekvens som skapar möten med människor, situationer, objekt… tänker jag annorlunda och vill uppleva annat, måste jag ändra källan till varför jag har upplevt det jag inte velat uppleva: tvivel, rädsla, frustration, sorg, ilska… alla känslor av maktlöshet… för att alla dessa känslor egentligen är felaktiga uppfattningar om vem jag är som skapare. När jag inte förstå det som utlöser mina bekymmer kan jag inte heller åtgärda problemet jag har inombords och börja använda mina energier medvetet mot det själen vill uppleva här i kroppen.
När jag föddes på jorden hade jag en plan. Jordelivet är en energisoppa med så många människor som tycker si och så. När jag börjar tro på att deras tankar och känslor är mina, så börjar jag vibrera som dem och träffar dem alltmera. Detta skapar en inre konflikt med de äkta känslor från min själ. Det är när jag befriar mig från allt detta och tittar på min kärna som gör att jag kan vara mig själv 100% i min makt som skapare. Där kommer frihet. Och friheten kan ingen ta av mig.
Skapa då mer kärlek om du vill uppleva mer kärlek genom att förstå din makt att börja förändra din verklighet redan idag. Men det är alltid ditt val.
högre själslig mognad = högre ansvar eftersom man ser rakt konsekvenser av det man gör på subtila planer innan allt manifesteras i materia.
Ta en stund att reflektera på det du tänker om dig själv, ditt liv, känslor, tankar och de saker som du har skapat omedvetet, någon gång i livet när du har trott på att du inte hade någon makt , när du har trott att din omgivning påverkade dig så du skulle bli ledsen, arg, frustrerad etc. Sådant är naturligt och det är en del av det mänskliga livet.
Alla känslor är också en del av hur jag vill markera till omvärlden av det jag inte längre vill medskapa. Blir jag arg med någon som har gjort si eller så skapar jag en möjlighet att justera min egen relation med mig själv och göra andra val. Blir jag ledsen med att jag inte har förverkligat mina drömmar kan jag inse att människor kommer och gå men det är alltid mina val som gäller – jag väljer vad jag ska göra , med vem jag ska umgås med och hur mitt liv ser ut, om jag ska jobba vidare med en arbetsplats jag inte trivs, om jag ska vara i en relation som inte är av ren kärlek, om jag ska umgås med vänner som inte delar av mina själsliga övertygelser… det är alltid mitt val.
Men jag kan alltid välja Kärlek. Jag kan välja att gå inåt och hämta min essens och vibrerar högst och fritt utåt och inse att jag bara är. När jag bara är så har jag nått en förståelse kring min egen makt som inte går att rubba och som kan skapa det jag vill.
❤️ kärleksfullt,
Gabi Gal
www.gabigal.se

Previous Post
Gates of heaven
Next Post
Sluta döma dig själv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Translate »